Hoe veilig is uw IT?

Pentest

Pentest staat voor Penetration Test.
Hierbij wordt op alle mogelijke manieren getracht, zoals een hacker dat ook doet, toegang te krijgen tot de ICT-omgeving en vertrouwelijke gegevens.
Op deze wijze krijg je inzicht in hoe veilig e.e.a. echt is en waar de beveiliging verbeterd kan worden.

Is dit interessant voor u?

Een pentest is zeer zinvol wanneer uw organisatie afhankelijk is van een stabiele en goed werkende IT-omgeving of wanneer er gegevens verwerkt worden waarbij de integriteit en vertrouwelijkheid (denk aan de AVG) van groot belang is.

Opzet van een pentest

Wanneer een Pentest uitgevoerd gaat worden, dan moeten er vooraf keuzes en afspraken gemaakt worden,
waaronder over:

  • De testmethode: Black box (geen informatie, dus als een echte hacker zien binnen te komen),
    Grey box of White box (volledig inzicht vooraf in hoe de ICT-infrastructuur is opgezet/beveiligd is).
  • De omvang van de Pentest: Complete ICT-omgeving of specifieke onderdelen.
  • Beperkingen in tijd/budget of uitvoerig testen.
a

De Pentest in 4 stappen

  1. Afspraken maken en ondertekenen geheimhoudingsverklaring.
  2. Inventarisatie – het in kaart brengen van het doel.
  3. Aanval – het proberen in te breken / het proberen te hacken van het doel.
  4. Rapportage van bevindingen, conclusies en aanbevelingen/oplossingen.

Meer informatie?

Wil je meer weten over een passende ICT-oplossing, je strategie eens onder de loep nemen of heb je een vraag over hard- of software? Neem contact met ons op. We vertellen je graag meer over de mogelijkheden.